Una escola amb valors

Importància del treball: Res s’aconsegueix sense treballar. Fins i tot amb la branca dels més petits, els de 4 anys, es fomenta l’esforç i la feina.

Treball en equip: Tots formem part d’un engranatge que és molt precís.

La base és la formació: La formació d’actors és la base de  l’escola, no el representar  obres de teatre, que seria l’objectiu d’un grup de teatre aficionat. El resultat de l’aprenentatge, dins dels objectius plantejats en cada curs dona per fruit uns espectacles, però s’assoleix el objectiu si aquests espectacles es realitzen seguint les pautes marcades a cada curs-nivell.

Integració dins la vida social de la ciutat com a col·lectiu: Els alumnes han de sentir-se part d’aquest col·lectiu i compartir els actes festius i socioculturals de la ciutat. En aquests 3 darrers cursos, s’ha col·laborat amb la Festa del Renaixement, La Cavalcada de Reis, Les Festes de la Cinta,  a més  a més, l’Escola  organitza els actes de celebració del dia Mundial del teatre.